Eesti Lastekirjadus Keskus

Kirjeldus

Eesti Lastekirjadus Keskus (ELK) on keskne eriala- ja infoasutus lastekirjanduse alal, mis kogub, säilitab ja vahendab kõikidele huvilistele uurimuslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel laste- ja noortekirjandust kui eesti kultuuripärandi osa. Tallinna vanalinnas asuvas kaunis ja loovas ELK majas toimuvate tegevuste kaudu vahendatakse külastajatele lasteraamatu lugu minevikust olevikku, suunatakse lapsi lugema ning õpetatakse väärtustama kirjandust ja raamatuid.

Meie poole pöördus Lastekirjanduse Keskus sooviga värskendada identiteeti, mis viimastel aastatel paljude erinevate disainerite töö tulemusel oli laiali valgunud. Bränd oli vaja muuta selgemaks, sealjuures mängulisust kaotamata.

Kliendi jaoks oli oluline, et logos säiliks äratuntav Nukitsamehe sümbol. Kaasajastasime logo uue kirjatüübiga, puhastasime sümbolit ja lisasime ka rahvusvaheliselt kasutatava versiooni.

Visuaalse identiteedi põhielemendiks on dünaamiline ja fantaasiarikas illustratsioonide süsteem, mille keskmes on raamatud ning neid ümbritsevad abstraktselt kujutatud noored. Lõime värvipaleti, mida saab loominguliselt kasutada ja kombineerida. Illustratsioone toetab selge ja funktsionaalne omanäoline kirjatüüp, mida kasutatakse kahes raskuses.

Lõpptulemuseks on nii lastele kui täiskasvanutele suunatud mänguline ja selge identiteet, mis ajahambale pikemalt vastu peab.